Nieuws

Do-In beweeglessen: Per 3 september komt de wekelijkse Do-In groepsles op de zaterdag te vervallen. Individuele lessen of workshops op aanvraag gaan gewoon door.